Beauty to the people met de website LivAcademy.nl biedt cursussen aan. Bij het bevestigen van een cursusdatum of het aangaan van een cursus aanvaardt de cursist deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

De cursussen dienen altijd vooraf betaald te worden, of zoals afgesproken met de cursist met een aanbetaling. 

Bij annulering, te late komst of afwezigheid van de cursist bij de cursus/workshop, wordt er geen geld geretourneerd. De cursist dient uiterlijk minimaal 48 uur van te voren de afspraak te verzetten. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij kosten in rekening brengen. Het is zoals hierboven beschreven niet mogelijk om een deel of de gehele (aan)betaling terug te ontvangen. Mocht de cursist voor de tweede keer meer dan 48 uur voor aanvang van de cursus annuleren dan is het niet mogelijk om een deel of de gehele (aan)betaling terug te ontvangen. Indien we voor de derde keer een nieuwe datum inplannen vervalt de hiervoor afgesproken aanbetaling en zal er bij het opnieuw inplannen van een datum, opnieuw het gehele cursusbedrag in rekening gebracht worden, met een aanbetaling vooraf als zekerheid. LivAcademy.nl behoudt het recht om geen nieuwe cursusdatum met de cursist in te plannen, indien blijkt dat cursist de cursus niet serieus neemt en het meer dan 1 keer heeft geannuleerd.

Mocht je van te voren aanbetaald hebben, en de cursus buiten de 48 uur annuleren, dan kan dat kosteloos. Er wordt dan met de cursist een nieuwe datum ingepland. Het is niet mogelijk om de aanbetaling/gehele betaling terug te krijgen. Tenzij cursist bewijs heeft dat zij/hij door ernstige medische omstandigheden niet deel kan nemen aan de cursus. In dit geval hebben wij een medische indicatie van de cursist nodig. Tevens behoudt LivAcademy.nl het recht om geen nieuwe cursusdatum met de cursist in te plannen als blijkt dat cursist niet serieus is.

LivAcademy.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade of tekortkoming van de cursist en het model. De cursist en het zelf meegenomen model zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het volgen van de cursus/workshop en het afnemen van eventuele producten. Mochten er tijdens of na de cursus/workshop enige problemen of klachten optreden, kan deze op geen enkele manier toegerekend worden aan LivAcademy.nl. 

De geboekte cursussen kunnen niet ingekort, maar wel altijd uitgebreid worden. Het is niet mogelijk indien de cursus gedeeltelijk of geheel betaald te hebben, gehele/gedeeltelijke restitutie in welke vorm dan ook te ontvangen, indien de cursus niet afgerond wordt. Ook is het niet mogelijk om onderdelen te vervangen door andere cursussen. Mocht het door ernstige medische omstandigheden de cursist de vervolgdagen niet in staat zijn te volgen, en het gehele cursus bedrag is reeds voldaan, dan kunnen wij als tegemoetkoming een bedrag van maximaal ad €100incl. terugboeken. Wel hebben wij altijd een medische indicatie van de cursist nodig. Het bedrag ad €100incl. is niet terug te rekenen n.a.v. de verschillende cursuspakketten in delen of overige cursussen die wij op onze site hebben staan, maar enkel als tegemoetkoming i.v.m. de ernstige medische situatie van de cursist. Dit dient voordat de vervolgdagen na dag 1 ingepland wordt duidelijk vooraf schriftelijk aangegeven te worden. Deze tegemoetkoming vervalt indien er al een datum is vastgezet of is geannuleerd. 

Mocht de cursist voor de uitgebreide cursussen, die van meer dan 1 dag, hebben gekozen en tot tweemaal toe dag 2, 3 of dag 4 korter dan 48 uur voor aanvang van de les annuleren, dan heeft LivAcademy.nl het recht om de dag te laten vervallen. Cursist heeft geen recht om het in te halen noch recht op restitutie of vergoeding in welke vorm dan ook. LivAcademy.nl  is daar op geen enigerwijze verantwoordelijk voor.

Cursist dient zelf voor een model te zorgen. Mocht de cursist geen model hebben, kan LivAcademy.nl als service bieden om een model voor de cursist te regelen. In dit geval is LivAcademy.nl niet verantwoordelijk voor het afzeggen of enigerwijze van tekortkoming van het model.

De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van verzekeringen, inschrijvingen. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de GGD en de betreffende verzekeringen mbt de microblading behandelingen die ze gaat uitvoeren. 

Privacy

1. LivAcademy.nl zal de gegevens van cursist uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.

2. LivAcademy.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

3. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat alle personen van wie LivAcademy.nl gegevens verwerkt, het recht hebben om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren. LivAcademy.nl zullen alle persoonlijke klantgegevens zo goed mogelijk beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren. LivAcademy.nl zal duidelijk vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waaróm gegevens worden verzameld en te definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd. Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden, zoals nieuwsbrieven en mailings. LivAcademy.nl verschaft geen gegevens aan derden. Wij zijn geheel transparant over welke gegevens we van je gebruiken. Jij hebt altijd het recht om je gegevens aan te passen, wijzigen of verwijderen.

Kort samengevat:

We verwerken een aantal persoonsgegevens van je, afhankelijk van hoe je onze producten en diensten gebruikt. We gebruiken je persoonsgegevens om:

-Diensten op jouw voorkeuren en interesses af te stemmen.

-Voor het versturen van nieuwsbrieven en mailings

-Gerelateerde producten te adviseren 

-Om contact met je op te nemen over het inplannen van cursussen of productlevering

-Om onze administratie uit te kunnen voeren.

We verwerken je gegevens ALTIJD zoals wordt voorgeschreven door de wet. Daar kun je op vertrouwen.

Schuiven naar boven
× Stel je vraag via WhatsApp?